Archive for the ‘Genel’ Category

Sayın hocamız Doç. Dr. Celalettin ÖZDEMİR’in vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.

Doğum yeri ve tarihi :

Offenbach, 06-08-1972

Bildiği Yabancı Diller :

İngilizce

Eğitimi :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Çevre Mühendisliği On Dokuz Mayıs Üniversitesi 1994
Y. Lisans Çevre Mühendisliği Selçuk University Fen Bil. Ens. 1997
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Kimya Selçuk University Fen Bil. Ens. 2005
Doc. / Prof. Çevre Bilm. Ve Müh. Selçuk Universitesi 2010

Çalıştığı Kurumlar:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Çevre Mühendisliği On Dokuz Mayıs Üniversitesi 1994
Y. Lisans Çevre Mühendisliği Selçuk Universitesi 1997
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Kimya Selçuk Universitesi 2005
Doc. / Prof. Çevre Mühendisliği Selçuk Universitesi 2010

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Konya Ana Tahliye Kanalında Kirlilik Araştırması ve Klorlu Alifatiklerin Belirlenmesi. Danışman : Prof. Dr. Yüksel BURDURLU

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Atıksularda Klorlu Organik Bileşiklerin Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Yatak Reaktörleri ile Arıtımı. Danışman : Yrd. Doç. Dr. Nejdet ŞEN

Çalışma Konularım

Su ve atıksu arıtımı (Water and wastewater treatment)

Atıksu arıtma tesisi işletmesi (Wastewater treatment plant operating)

Çevre Yönetim Sistemi (Environmental management system)

Gürültü Kirliliği ve Kontrolü (Noise pollution and control)