Tezlerim

M.Sc.: Konya Ana Tahliye Kanalında Kirlilik Araştırması ve Klorlu Alifatiklerin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998, Konya.

P.HD.:Atıksularda Uçucu Klorlu Organik Bileşiklerin Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Yatak Reaktörleri İle Arıtımı, Selçuk Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ABD, Doktora Tezi, 2005.

Danışmanlığımda Yürütülen tamamlanmış tezler

  1. Doktora, Erkan Kalıpcı Çevre Mühendisliği — Kayıt:05/02/2008 — Mezuniyet:23/02/2011 — Tez/Proje:” 2,4d Herbisitleri Ve Endüstriyel Atık Sularının Ekotoksik Etkilerinin Azaserin – Sıçan Modelinde Karaciğer Ve Pankreasta Araştırılması “
  2. Doktora, Fatih Ahmet Göktürk Çevre Mühendisliği — Kayıt:06/09/2007 — Mezuniyet:27/10/2010 — Tez/Proje:” Kapatılmış Sızma(Konya) Cıva Madeninin Çevre Üzerine Etkisi Ve Bu Etkilerinin Simülasyonu “
  3. Yüksek Lisans 048228002005 AYŞE SAVUR ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  4. Yüksek Lisans 068228001002 EREN DOLAY ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  5. Yüksek Lisans, 078228001002, HAYRÜNNİSA TEZCAN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2010
  6. Yüksek Lisans, 088228001003, MUHAMMED KAMİL ÖDEN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2010
  7. Aslı Pakoğlu Çevre Mühendisliği — Kayıt:11/09/2009 — Mezuniyet:13/06/2012 — Tez/Proje:Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Bertaraf Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi

Tez savunma jüri üyelikleri Yüksek Lisans/Doktora

1. Doktora 048128001002 Tuba Yılmaz Çevre Mühendisliği, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

2. Doktora 038113001002 Yakup Kar Kimya S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

3. Yüksek Lisans058228001009 Erkan Kalıpcı Çevre Mühendisliği S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

4. Yüksek Lisans 048228002005 Ayşe Savur Çevre Mühendisliği S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

5. Yüksek Lisans 058228002006 Fatih Ahmet Göktürk Çevre Mühendisliği S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

6. Yüksek Lisans 048228001006 Ali Altıparmak Çevre Mühendisliği S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

7. Yüksek Lisans 078228002003 Ahmet Arundaş Çevre Mühendisliği S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

8. Yüksek Lisans 068228001004 Osman Mücevher Çevre Mühendisliği S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

9. Yüksek Lisans 068228001002 Eren Dolay Çevre Mühendisliği S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

10. Yüksek Lisans 078228001004 Serpil Selçuk Çevre Mühendisliği S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

11. Yüksek Lisans 048228002001 ABDURRAHMAN SARCAN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2010

12. DOKTORA 048128001001 SÜHEYLA TONGUR ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2010

13. Yüksek Lisans, 078228001002, HAYRÜNNİSA TEZCAN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2010

14. Yüksek Lisans, 078232001013, HATİCE KAR KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2010

15. Yüksek Lisans, 088228001003, MUHAMMED KAMİL ÖDEN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2010

16. DOKTORA, 068128001001, FATMA BEDÜK, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2011

17. DOKTORA, 048122001002, ALPASLAN YARAR, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2010

18. Yüksek Lisans, 078224001005, CANSU DOĞAN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2011

19. Yüksek Lisans, 088224001004, DERYA PINARKARA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2011

20. Yüksek Lisans, 088224001012, SEDA SARI, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ, S.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2011

21. Doktora, Aziz Şencan, Çevre MÜHENDİSLİĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2011

22. Yüksek Lisans, Alper ALVER, Aksaray Ünv. Fen Bil. Anst. Çevre Müh. A.B.D. “Aksaray İli Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyu Karakterizasyonu”2012