Yurtiçi kaynaklı tamamlanmış proje

1. A. DORUM, Y. Burdurlu, ÖZDEMİR, C., Konya Ana Tahliye Kanalındaki Uçucu Organik Madde ve Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi, Selçuk Ünv. Araştırma Fonu, 1996, Konya

2. DURSUN, Ş., ÖZDEMİR, C., Konya İl Merkezinde Gürültü Kirliliği Haritasının Hazırlanması, Selçuk Ünv. Araştırma Fonu, 1999, Konya

3. DURSUN, Ş., BERKTAY, A., GÜÇLÜ,. D., ÖZDEMİR, C., VE NAS, B, Selçuk Üniversitesi Alaattin Keykubat Kampüsü Atıksuyu Özelliklerinin Belirlenmesi ve Uygun Arıtım Projesinin Hazırlanması, Selçuk Ünv. Araştırma Fonu, 2002, Konya.

4. N., ŞEN, ÖZDEMİR, C., DURSUN, Ş.Uçucu organik Bileşiklerin (VOC) UASB Reaktör ile Arıtımı, Selçuk Ünv. Araştırma Fonu, 2002, Konya.

5. Celalettin Özdemir, Serkan Şahinkaya, “Pestisit Endüstrisi Atıksularının Fenton Prosesi ile Arıtımı”. BAP, Proje No: 08-401-030. 2010

6. Celalettin Özdemir, Serkan Şahinkaya, “Azo Boyaların Ultrases Uygulaması ile Sulardan Giderimi”. BAP, Proje No: 08-401-029.2010